FICOSA coordinarà la Comunitat MOBILITAT ECO dins el pla d’actuacions RIS3CAT de la Generalitat de Catalunya i lidera el projecte GREENTRONICS

FICOSA coordinarà la Comunitat MOBILITAT ECO dins el pla d’actuacions RIS3CAT de la Generalitat de Catalunya

Les Comunitats RIS3CAT serviran per posar en marxa grans projectes d’R+D+i entre empreses i entitats d’un mateix sector.

FICOSA coordinarà la Comunitat MOBILITAT ECO dins la primera convocatòria de comunitats RIS3CAT, resolta el juny passat, i que ha beneficiat 1.300 professionals, 38 empreses i 64 agents del sistema d’R+D, amb una inversió total de 43,8 milions.

Aquesta comunitat pretén integrar coneixements i fomentar la col·laboració dels principals agents del sector de la mobilitat sostenible, amb l’objectiu d’impulsar un ús millor de les seves competències per tal d’assolir una especialització del teixit industrial en el camp de la reducció d’emissions al transport.

Els projectes impulsats dins el pla d’actuacions d’aquesta Comunitat són:

  • GREENTRONICS – Desenvolupament de components per a vehicle elèctric i híbrid.
  • MINI BUS ELÈCTRIC – Desenvolupament d’un autobús elèctric costumitzable i adaptable segons les necessitats de la línia.
  • REPORT – Reducció d’emissions en localització mitjançant l’aplicació de gas natural en vehicles de carretera.

Aquesta iniciativa està cofinançada per la Generalitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El projecte GREENTRONICS liderat per FICOSA obté un ajut dins la primera Convocatòria de Comunitats RIS3CAT

El projecte “GREENTRONICS Desenvolupament de components electrònics per la mobilitat sostenible” ha estat aprovat dins de la Comunitat RIS3CAT “MOBILITAT ECO” amb un pressupost subvencionable de 3,7 milions d’euros i una subvenció global de 1,5 milions d’euros.  El període d’execució global previst és de 3 anys.

Amb aquest projecte es pretén crear una indústria catalana potent per la fabricació de components electrònics per a la eco-mobilitat.

D’aquesta forma l’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar components i productes d’electrònica de potencia per diferents aplicacions que comprenen la mobilitat sostenible:

  •    Per vehicles elèctrics i híbrids amb bateries d’alta tensió, més de 60 V
  •    Per sistemes d’automoció de 48 V (mild híbrids i scooters elèctrics)
  •    Per sistemes alternatius per la mobilitat sostenible

Aquesta iniciativa està cofinançada per la Generalitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Compartir en FacebookCompartir en Google+Tweet en TwitterCompartir en LinkedInEnviar esta página por correo

我们使用自己和第三方的cookies,以通过分析您的浏览和广告编好来促进我们网站的使用并改善我们的服务。如果要继续浏览,请同意。关于如何更改 Cookie 设置的更多信息,请参阅下列链接cookies政策

cookie设置

您可以在下面选择该网站允许的cookie类型。点击“保存cookie配置”以应用您的选择。有关我们cookie的其他信息,请参见下文。cookies政策

功能我们的网站包含功能所需的Cookies。

分析使用分析cookies 提供更多有趣的内容。

社交媒体我们的网站放置社交媒体Cookie,以显示第三方内容,例如YouTube和FaceBook。 这些cookie可能会跟踪您的个人数据。

广告我们的网站放置广告Cookie,以显示您兴趣的第三方广告。这些cookie可能会跟踪您的个人数据。

其他我们的网站放置其他第三方cookie,不是分析,社交媒体,广告的。

[wpca_cc_settings_btn_default_sett]