El projecte NOTECAR d’e-mobility serà beneficiari d’un ajut NUCLI de la Generalitat i el FEDER

Els Nuclis d’innovació són uns ajuts destinats a incentivar la realització, de forma individual o col·laborativa, d’activitats de R+D dutes a terme a Catalunya.

El projecte NOTECAR te com a objectiu desenvolupar un nou concepte innovador de carregador embarcat per bateries d’alta tensió de vehicles elèctrics i híbrids.  Amb aquest nou concepte de carregador es vol aconseguir la miniaturització d’aquests dispositius i simplificar la seva industrialització, de forma que s’afavoreixi la implantació massiva  de la mobilitat sostenible.

Aquest projecte compte amb el suport d’ACCIÓ en el marc del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020.

 

Compartir en FacebookTweet en TwitterCompartir en LinkedInEnviar esta página por correo

We use our own and third-party cookies to facilitate access to resources and services, to improve our services and to facilitate your use of the website by analyzing your browsing and advertising preferences. If you continue browsing, we consider that you accept its use. For more information, on how to change your settings, please see our cookies policy.